De beste zorg op de beste plek!

Wij gaan voor zorg en beleving in de natuur

Een aanbod van hoge kwaliteit passend voor iedereen. Of dit nu is voor begeleiding of behandeling: bij Ago Natura kun je terecht.

Ago Natura is een zorgorganisatie waar we de beste zorg op de beste plek geven. De Natuur! De natuur is vergevingsgezind en onverbiddelijk. De natuur veroordeelt of pest je niet, accepteert je zoals je bent maar gaat ook niet voor je opzij. In de natuur leer je je weg te vinden door de obstakels van het leven. Je moet je eigen pad banen. De beste plek is voor ons buiten, in de natuur met de cliënt en zijn systeem.

Ago Natura brengt een vernieuwende vorm van begeleiden en behandelen in de natuur. Uitgangspunt bij het werk van Ago Natura is dat mensen vanuit hun kracht weer in staat zijn om hun uitdagingen in het leven aan te gaan. Wij weten dat de natuur een sterke helpende factor is in het herstelproces en deelnemers ondersteund bij het (weer terug) in hun kracht komen.

We bieden voor de doelgroep Jeugd de volgende producten: begeleiding individueel, behandeling individueel en groep, BGGZ behandeling en opvoedondersteuning/ ouderbegeleiding. De behandelmethodieken zijn: EMDR, psycho-educatie, agressieregulatie therapie, psychomotorische therapie, faalangstreductie training, emotieregulatie therapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), traumatherapie en dramatherapie. Daarnaast gebruiken we Bushcraft technieken zoals vuur maken en boogschieten om zelfvertrouwen te versterken en het gevoel van eigenwaarde te vergroten.

We sturen op normaal gedrag en spreken ons direct en eerlijk uit over wat er wel en niet goed gewenst gedrag is. Liefdevolle pure feedback, ongezouten, niet erom heen draaiend. Ruimte gevend om oud ongewenst gedrag om te buigen naar nieuw gedrag. De natuur veroordeelt of pest je niet, accepteert je zoals je bent maar gaat ook niet voor je opzij. Een veilig klimaat waarin vertrouwen wordt ervaren en ‘fouten maken mag’ wordt nagestreefd. Doorzetten wordt sterk aangemoedigd. Door het voorleven van samenwerken, lachen om fouten, afwisselen van inspanning en ontspanning en jezelf versterken/ belonen, dragen we bij aan het normaliseren. We geven de kinderen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld ook degenen met agressieproblemen, laten we werken met scherpe gereedschappen als bijlen en messen.

2
1