Ago Schola

Ago Schola

Wat bieden we?

Wij bieden een plek aan kinderen en jongeren die vastlopen in het traditionele onderwijs en daardoor tijdelijk of langdurig hun plek kwijt zijn. Wij vinden dat alle kinderen en jongeren niet alleen een leerplicht, maar ook een leerrecht hebben. Soms komen de muren van een lokaal op een kind af of klimt het bij de muren omhoog waardoor ze uiteindelijk thuis komen te zitten. Voor deze kinderen willen we de muren letterlijk wegnemen en ze in een natuurlijke omgeving tot rust laten komen. Vanuit deze rust werken we aan persoonlijke doelen om weer tot bloei te komen. Deze drop-outs bieden wij in eerste instantie een basisritme, een dagbesteding, een luisterend oor en een warm hart. In contact met de ouders, de school en eventuele ketenpartners wordt gekeken wat dit kind of deze jongere nodig heeft. Voor ons is het belangrijk dat we positief blijven en denken in mogelijkheden om zo een passende invulling te zoeken met een daarbij passend tempo. Dit vraagt van alle kanten maatwerk. Het uiteindelijke doel is om het kind/jongere zo snel mogelijk weer op een passende onderwijsplek te kunnen afleveren zonder al te grote hiaten in de algehele ontwikkeling.

Voor wie?

Kinderen en jongeren met een leerplicht (7-17 jaar) zijn bij ons welkom. Wel of geen diagnose is niet leidend.  Leidend is: tot rust komen en weer kunnen opbloeien. Soms zullen dit kortdurige trajecten zijn. Andere keren zullen dit langdurige trajecten zijn. In alle gevallen zal worden gekeken waar wij kunnen helpen om weer te kunnen groeien, zodat ze weer grip krijgen op hun eigen toekomstplannen. Helaas is het zelfvertrouwen van deze doelgroep vaak niet hoog en zullen we in eerste instantie vooral werken aan zelfverzekerdheid, veiligheid en aan vaardigheden de nodig zijn om tot leren te komen. 

Hoe ziet dat eruit?

Onze behandel- en We hebben een kleine groep (maximaal 6 kinderen) die begeleid wordt door een vaste pedagogisch begeleider en een bevoegde leerkracht. We werken op een buitenlocatie waardoor we de hele dag buiten zijn in een bosrijke omgeving. We hebben geen leslokalen, maar we hebben wel picknicktafels, een vuurplek, een (verwarmde) legertent, een pipo-wagen en een heel bos tot onze beschikking. Onze dag ziet er als volgt uit:

 • 09.00 uur: Doornemen van de dag.
 • 09.15 uur: Blok 1: Thematisch werken. Werken aan eigen doelen en deelprojecten.
 • 10.15 uur: Pauze.
 • 10.30 uur: Blok 2: Hands-on-get-dirty. Activiteiten, spellen, expressieve vaardigheden.
 • 12.15 uur: Voorbereiden lunch.
 • 12.30 uur: Lunchen.
 • 13.00 uur: Blok 3: Thematisch werken. Werken aan eigen doelen en deelprojecten.
 • 14.00 uur: Pauze.
 • 14.15 uur: Blok 4: Hands-on-get-dirty. Activiteiten, spellen, expressieve vaardigheden.
 • 15.30 uur: Opruimen.
 • 15.45 uur: Afsluiten van de dag.
 • 16.00 uur: Naar huis.

Elke dag is verdeeld in een ochtenddeel en een middagdeel. In elk traject wordt er gekeken of iemand een hele dag (7 uren) of een halve dag (4 uren) zal volgen.

We beginnen elk traject bij het begin:  aanwezig zijn, wennen aan structuur, kleine verantwoordelijkheden nemen, het doen van kleine taken, positieve ervaringen opdoen, vertrouwen krijgen. In het programma is ruimte om taken individueel uit te voeren, maar we willen de gezelligheid en de meerwaarde van samenwerken binnen een groep zeker stimuleren.

Omdat leeftijden en achtergronden heel verschillend zijn heeft iedereen een eigen traject. De leerkracht zet hiervoor de leer- en ontwikkelingslijnen uit. Dit kan met boeken en lesmateriaal van de vorige school zijn, maar dit zal per traject bekeken moeten worden. De kinderen en jongeren zullen zoveel mogelijk hun eigen doelen beheren om zoveel mogelijk het leerplezier weer terug te vinden. Doelen en positieve ervaringen zullen worden bijgehouden in een portfolio.

In elk dagdeel zit een hands-on-get-dirty deel. Hier zullen vooral dagbestedingselementen worden aangeboden. Te denken valt aan boogschieten, vuur maken, eten koken, hutten bouwen, ontdekkingstochten, gereedschappen gebruiken, spelen van spellen, tekenen en schilderen, kleien en contact met dieren (honden).

Wanneer er wordt geconstateerd dat er meer nodig is op het gebied van zorg, zal er een beroep worden gedaan op de expertise van de teamleden van Ago Natura. Daarbij kan een individueel zorgtraject (begeleiding of behandeling)een aanvulling zijn op het gewone dagprogramma. Binnen het team van Ago Natura is er onder andere ervaring op het gebied van: hoogbegaafdheid, ASS, AD(H)D, licht verstandelijke beperking en faalangst.

Hoe wordt een traject gestart?

Elk traject begint bij een aanmelding via onze website of door middel van een verwijzing van bijvoorbeeld het JGT/Jeugdarts/Huisarts/Voogd. Daarnaast is een aanmelding door de school van herkomst nodig inclusief een akkoord mbt de financiering. Tijdens het daaropvolgende intake gesprek met kind/jongere en ouders zullen we samen kijken wat er nodig is en wat Ago Natura kan bieden. Vaak is ook de school/ JGT/ leerplichtambtenaar/jeugdarts/SWV betrokken. Deze partijen willen meedenken om te kijken wat er mogelijk is. Wanneer er plek en mogelijkheden zijn wordt de startdatum afgesproken.

Samenwerking met ketenpartners.

Gedurende het traject zal er een intensieve pro actieve samenwerking zijn met alle betrokken partijen. De leerkracht is het aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Zij zal actief meedenken en zoeken met de huidige school en het onderwijsloket naar een passende onderwijsplaats.