Jeugd

Dagbehandtrajecten 

Klik hier voor aanmelden

Bij AgoNatura kunnen kinderen en jongeren terecht van 5-16 jaar. AgoNatura heeft veel ervaring en expertise in het werken met kinderen die op een onveilige en/of ongewenste manier opgroeien. Ons multidiciplinaire team is bekend met gedrag en diagnoses als: hechtingsproblematiek, trauma, angst, depressie, LVB, adhd, ASS, suicegedachten, genderproblematiek.   

Wat we doen

Zorgklimaat: 

De manier van hoe we met elkaar omgaan vormt de basis voor onze zorg. De drie elementen van zingeving volgens Ryan en Deci (2002), namelijk ‘erbij horen, competentie ervaren en zelfstandigheid ervaren’ zijn voor ons de basis voor alles wat we doen. Voor het dagelijks zorgklimaat zijn de volgende elementen te onderscheiden: 

-Personeel dat naast de missie en de visie van de organisatie, in zichzelf geloofd, een stabiele professionele werkhouding heeft en een open, duidelijke en heldere manier van communicatie kent.

-Een dagelijkse structuur met gezamenlijke pauzemomenten en ontwikkel-activiteiten.  

-Een algemene groeiposter waarbij we de verschillende fases hanteren van MEEdoen, SAMENdoen en ZELFdoen. 

 

Het bevorderen van een gezonde ontwikkeling

Dit doen we door:

-Volle aandacht voor het kind te hebben, invoelend te reageren, de tijd nemen om samen activiteiten te ondernemen, helpen reflecteren op gedrag en gevoelens, troosten bij verdriet, samen lachen en plezier maken.

-Door de familiaire sfeer functioneert het team ook als voorbeeld hoe je normaal met elkaar kan omgaan. 

-Normaliseren door feedback te geven op gedrag en taalgebruik

-Veel complimenten geven en succes ervaringen te benoemen en te vieren om zo gewenst gedrag te stimuleren. 

-STOP-DENK-DOE (of doe NIET) zit in onze dagelijkse aanpak verweven om zo de kinderen bewust te maken van de veiligheid van zichzelf en anderen.

 

Openheid

We werken op een open terrein waar verschillende hoeken en (werk) plekken zijn gesitueerd. Met daarbij een grote overdekte picknick tafel als centrale plek. Deze openheid geeft dat de medewerkers en de kinderen/jongeren elkaar wel zien, maar toch zich met hun eigen taken kunnen bezighouden. Ook kan het zijn dat activiteiten bij elkaar aansluiten of door elkaar heen lopen. Dit geeft een dynamisch geheel die veel transparantie waarborgt. Door te werken in deze open ruimte is er veel fysieke vrijheid en ruimte die we als zeer waardevol ervaren. 

 

Samen

De openheid die er op de locatie is, is er ook in het team. We werken als begeleiders, behandelaars en GD’ers heel nauw samen. Op deze manier kijken en denken we op een directe wijze met elkaar mee en geven we vorm aan ons vier-ogen beleid.  Doordat we zicht hebben op elkaar, kunnen we ondersteuning bieden in situaties die daarom vragen. Deze saamhorigheid is sterk, zowel voor medewerkers als voor de kinderen/jongeren.  

Deze sterke saamhorigheid zoeken we ook in het contact met de ouders. Door te investeren in een goede relatie met de ouders, kan de zorg voor hun kind versterkt worden. Dit doen we door dagelijkse/ wekelijkse contact momenten te hebben en voortgang gesprekken te voeren. Maar het kan ook door thuisondersteuning te bieden en/of ouders uit te nodigen op onze locatie om daar samen met hun kind te werken aan samen vastgestelde doelen.  Het samenwerken met andere partijen is voor ons erg belangrijk. In veel gevallen zijn er naast onze zorginbreng ook andere partijen betrokken. We hebben veel contacten met diverse partijen, in de zorg maar ook in het onderwijs. 

  

Brede ontwikkeling

We vinden het belangrijk dat we het kind als geheel zien. We werken daarom niet klacht gericht maar kracht gericht. We zijn van mening dat er verschil is tussen leren en ontwikkeling. Het proces van ontwikkeling is veel meer omvattend dan het proces van leren. Om tot ontwikkeling te komen is het nodig dat er een veilige basis is. Door ons zorgklimaat werken we aan het versterken van die veilige basis. Wanneer er genoeg veiligheid is voor een kind/jongere voegen we reken- en taalactiviteiten toe. Niet als doel om een (overzichtelijk) leerproces in gang te zetten. Maar wel om te werken aan cognitieve en executieve vaardigheden en een algemeen ontwikkelproces te genereren. We doen dit door onder andere betekenisvolle activiteiten aan te bieden waarbij de geleerde kennis kan worden toegepast en zoveel mogelijk wordt verinnerlijkt. Dit is ook de reden dat er in ons team mensen uit het onderwijs en uit de zorg werken, om samen de brede ontwikkeling zoveel mogelijk te waarborgen. 

  

Positief

Helaas hebben de kinderen/ jongeren die bij ons in zorg zijn vaak (veel) negatieve ervaringen in hun rugzak. Dit merken we veelal aan een laag zelfbeeld. We vinden het daarom belangrijk om de mooie kanten van elk kind en jongere te zien en te benadrukken. We zoeken deze kanten op, sluiten zoveel mogelijk aan bij wat een kind wel kan. En als het een dag niet lukt, dat kan en mag. Fouten mogen gemaakt worden. Bij ons telt: Elke dag mag je opnieuw beginnen. Op deze manier willen we de kinderen leren om fouten te kunnen herstellen en nieuwe kansen te bieden. Alleen wanneer structureel de veiligheid van betrokkene zelf of anderen in gevaar komt, zoeken we met onze partners samen naar een meer veilige, andere mogelijkheid. 

  

Outdoor activiteiten

Verwonderen en leren van de natuur zijn middelen die we inzetten om onze doelen te bereiken. We zetten outdoor activiteiten als vuur maken, met een mes en bijl werken en hutten bouwen in, om de kracht van de natuur te ervaren en succes ervaringen op te doen. Daarnaast wordt hierbij een beroep gedaan op vaardigheden als:

       Doorzetten

       Gefaseerd werken

       Geduld

       fysieke uitdagingen

       grenzen ervaren. 

       Door te kiezen voor deze benadering willen we gevaarlijke elementen (bv. Vuur, bijlen en messen) niet bij de kinderen/jongeren weghalen, maar ze er juist mee leren om te gaan. Veiligheid is hierbij altijd de norm. Dus alleen als het veilig genoeg is zetten we de middelen in om onze doelen te behalen.


Klik hier voor het contactformulier