Jeugd

Behandeling, Begeleiding en Dagbesteding Jeugd

Behandeltrajecten

Klik hier voor aanmelden

Onze behandel- en begeleidingstrajecten in de natuur zijn een uniek aanbod in Nederland. Alle trajecten vinden plaats in een uitdagende en stimulerende omgeving in de buitenlucht. Bij veel kinderen is een natuurlijke omgeving een grote stimulerende factor voor het aanleren en generaliseren van gedrag.

Bij Ago Natura kunnen kinderen terecht wanneer zij (ernstige) hinder ondervinden in hun ontwikkeling. Deze unieke trajecten zijn bedoelt voor kinderen en jongeren waarbij reguliere behandeling niet volstaat, niet gewenst of niet passend is. Als aanvulling op de trajecten is het mogelijk ondersteuning te ontvangen van onze ouderbegeleider, specialist hoogbegaafdheid en een thuisbegeleider. Onze expertise ligt op gebied van: hoogbegaafdheid, ADHD, ADD, ASS, depressies, angsten, licht verstandelijke beperking (LVB) en faalangst.

Wij geloven dat werken in een natuurlijke omgeving stimulerend werkt. Onze werkwijze is gericht op leren door te ‘ervaren’ en onze zintuigen en omgeving te gebruiken (embodied cognition). Daarnaast maken we gebruik van integratieve cognitieve gedragstherapie. Wij streven naar een integrale aanpak waarbij indien nodig ouders/verzorgers, school en omgeving worden betrokken bij de behandeling. De behandelingen vallen onder supervisie van onze gedragswetenschapper.

Bij Ago Natura wordt gebruik gemaakt van:

 • EMDR.
 • Psycho Educatie.
 • Agressie Regulatie Therapie.
 • Psycho Motorische Therapie.
 • Faalangst Reductie Therapie.
 • Emotie Regulatie Therapie.
 • ACT.
 • Trauma Therapie.

Bij Ago Natura kunnen kinderen en jongeren terecht met zowel internaliserende als externaliserende problematiek. Zij kunnen hier verder werken aan o.a. ontwikkeling van eigenwaarde, sociale contacten, zelfstandigheid en weerbaarheid.

Onze organisatie is gescreend door en aangesloten bij: SKJ en BVGZ. Alle medewerkers en onderaannemers zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag.

Begeleiding individueel 

Kennis en vaardigheden worden toegepast bij zowel individuele als groepsbegeleidingstrajecten. We gebruiken speelse activiteiten voor het oefenen van sociaal-emotionele vaardigheden en het ontwikkelen van executieve functies. Hierbij kunnen onder andere de volgende aspecten aan bod komen:

 •   Plannen en organiseren
 •   Communiceren
 •   Zelfredzaamheid
 •   Initiatief nemen
 •   Flexibiliteit

Begeleiding groep / Dagbesteding

Begeleiding in de groep bij Ago Natura is er voor kinderen die moeite hebben met het zinvol invullen van hun dag of het aanbrengen van structuur in de dag. Daarnaast hebben zij behoefte aan ondersteuning en toezicht bij het uitvoeren van activiteiten. Onze medewerkers stimuleren kinderen op hun eigen tempo aan de slag te gaan met diverse activiteiten in de natuur.

Ook voor kinderen die niet (meer) naar school (kunnen) gaan, bieden wij begeleiding in groepsvorm.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier.