Jeugd

Begeleiding en (dag)behandeling Jeugd

Klik hier voor aanmelden

Onze behandel- en begeleidingstrajecten in de natuur zijn een uniek aanbod in Nederland. Alle trajecten vinden plaats in een uitdagende en stimulerende omgeving in de buitenlucht. Bij veel kinderen is een natuurlijke omgeving een grote stimulerende factor voor het aanleren en generaliseren van gedrag.

Bij Ago Natura kunnen kinderen terecht wanneer zij (ernstige) hinder ondervinden in hun ontwikkeling of wanneer een uithuisplaatsing of crisis dreigt. Onze unieke trajecten zijn bedoelt voor kinderen en jongeren die niet meer passen in het reguliere of gecontracteerde zorgaanbod en/of geen onderwijs meer ontvangen en/of dreigen in een crisis/uithuisplaatsing te raken. Bij de meeste kinderen volstaat reguliere behandeling niet , is dit niet meer gewenst of niet meer passend is. Als aanvulling op de trajecten is het mogelijk ondersteuning te ontvangen van onze opvoed-ondersteuner (IAG) of onze regie behandelaar.

Onze expertise ligt op gebied van: Hechting en trauma, hoogbegaafdheid, ADHD, ADD, ASS, depressies, angsten, licht verstandelijke beperking (LVB) en faalangst.

Wij geloven dat werken in een natuurlijke omgeving stimulerend werkt. Onze werkwijze is gericht op leren door te ‘ervaren’ en onze zintuigen en omgeving te gebruiken (embodied cognition). Daarnaast maken we gebruik van een afwisseling van verschillende behandelmethodes zoals: PMT/Muziek/ACT en orthodpedagogische behandeling van onze orthopedagoog.

 Wij streven naar een integrale aanpak waarbij altijd ouders/verzorgers, school en omgeving worden betrokken bij de behandeling. De behandelingen vallen onder supervisie van onze gedragswetenschapper.

Bij Ago Natura wordt gebruik gemaakt van:

 • Psycho Educatie.
 • Agressie Regulatie Therapie.
 • Psycho Motorische Therapie.
 • Muziek therapie
 • Faalangst Reductie Therapie.
 • Emotie Regulatie Therapie.
 • ACT

Bij Ago Natura kunnen kinderen en jongeren terecht met zowel internaliserende als externaliserende problematiek. Zij kunnen hier verder werken aan o.a. ontwikkeling van eigenwaarde, sociale contacten, zelfstandigheid en weerbaarheid.  Kennis en vaardigheden worden direct toegepast. We gebruiken speelse activiteiten voor het oefenen van sociaal-emotionele vaardigheden en het ontwikkelen van executieve functies. Hierbij kunnen onder andere de volgende aspecten aan bod komen:

 •   Plannen en organiseren
 •   Communiceren
 •   Zelfredzaamheid
 •   Initiatief nemen
 •   Flexibiliteit

Onze organisatie is gescreend door en aangesloten bij SKJ en heeft een goedgekeurd GGZ kwaliteitsstatuut. Alle medewerkers, zzp en onderaannemers zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op via het contactformulier