Wie zijn wij

Medewerkers van Ago Natura

Ronald Kolkman

Directeur eigenaar

Dagelijkse operationale zaken, contractmanagement, missie/visie/strategie en beleid.

Telefoon: 06-46762891

Cinderella Kooistra

Office Manager

(Cliënten)administratie, aanspreekpunt ketenpartners, personeelszaken, website.

Telefoon: 06-48218952 / E-mail: info@agonatura.nl

Marijenne van der Gaag

Psycholoog nip

Behandeling individueel & beleid/personeel.

Telefoon: 06-18527673

Saskia van der Weck


gz-psycholoog

Behandeling individueel & beleid/kwaliteit.

Telefoon: 06-39074895

Joan Rogaar

pmt/bewegingsagoog

Behandeling individueel/groep & Rots en Water training.

Telefoon: 06-28540296

Georg Fleckenstein

Muziektherapeut

Behandeling individueel.

Telefoon: 06-28755534

Annewieke Veenstra

leerkracht po/vo

Begeleider / Docente Ago Schola

Telefoon: 06-38076180

Joerik ten Doeschot

begeleider

Pedagogisch begeleider Ago Schola & begeleider individueel/groep.

Telefoon: 06-44028104

Vivian Carbaat

systeembehandelaar

Ondersteuning van behandeling in het systeem (thuis/school).

Telefoon: 06-39074894

Joël ten Brinke

begeleider

Begeleiding individueel/groep.

Telefoon: 06-38076179

John Visser

begeleider

Begeleiding individueel/groep.

Telefoon: 06-39074896

Margot Leeuwis

begeleider

Begeleiding individueel/groep. 

Telefoon: 06-42794834

Geert Schaaij

Logistiek medw.

Het ophalen en brengen van cliënten.

Liset Vollebregt-Klompe

begeleider

Pedagogisch begeleider Ago Schola & begeleider individueel/groep.

Telefoon: 06-38322763

Netty Louwerse

PMT

Behandeling individueel.

Telefoon: 06-48219039

Suzan Vet

begeleider

Begeleider in opleiding.

Telefoon: 06-48411795

Co Rijkenberg

begeleider

Begeleiding individueel/groep.

Telefoon: 06-48411797

Aadje Barlage

behandelaar

Behandeling individueel.

Telefoon: 06-42547078

Gerlinda Berghorst

begeleider

Begeleiding individueel/Ago Schola.

Telefoon: 06-42547079