Wie zijn wij

Medewerkers van Ago Natura

Ronald Kolkman

Directeur eigenaar

Dagelijkse operationale zaken, contractmanagement, missie/visie/strategie en beleid.

Telefoon: 06-46762891

Cinderella Kooistra

Office Manager

(Cliënten)administratie, aanspreekpunt ketenpartners, personeelszaken, website.

E-mail: info@agonatura.nl

Marijenne van der Gaag

Psycholoog nip

Behandeling individueel & beleid/personeel.

Telefoon: 06-18527673

Saskia van der Weck


gz-psycholoog

Behandeling individueel & beleid/kwaliteit.

Telefoon: 06-39074895

Joan Rogaar

pmt/bewegingsagoog

Behandeling individueel/groep & Rots en Water training.

Telefoon: 06-28540296

Georg Fleckenstein

Muziektherapeut

Behandeling individueel.

Telefoon: 06-13539420

Annewieke Veenstra

leerkracht po/vo

Docent Ago Schola

Telefoon: 06-38076180

Joerik ten Doeschot

begeleider

Pedagogisch begeleider Ago Schola & begeleider individueel/groep.

Telefoon: 06-44028104

Vivian Carbaat

Systeembegeleider

Ondersteuning van behandeling in het systeem (thuis/school).

Telefoon: 06-39074894

Joël ten Brinke

begeleider

Begeleiding individueel/groep.

Telefoon: 06-38076179

John Visser

begeleider

Begeleiding individueel/groep.

Telefoon: 06-39074896

Margot Leeuwis

begeleider

Begeleiding individueel/groep.

Telefoon: 06-42794834